Nieuwe initiatieven

Nieuwsbrief vervolg

Twee weken informeerden wij jullie omtrent de beoogde vervolgstappen om KiKaRoW nieuw leven in te blazen.

Een paar enthousiaste mensen hebben geageerd maar dat aantal was in onze ogen toch te weinig om de beoogde synergie en resultaat te bereiken.

Wij vinden het jammer om juist die enthousiastelingen te moeten teleurstellen maar we hebben toch moeten besluiten de bijeenkomsten van 10 en 17 april niet door te laten gaan. Er waren verschillende redenen om niet deel te kunnen of willen deelnemen. Mogelijk dat Covid hier ook nog een rol bij speelt.

We tillen de bijeenkomst over de zomer. Dan hopen we fysiek samen te komen en van jullie enthousiaste inzet te profiteren. 

Wij willen nadrukkelijk doorgaan met de stichting KiKaRoW. We dienen samen met jullie een aansprekend doel. Een veel gehoorde reactie was dat Rondje NL verbond, tussen verenigingen, tussen organisaties, tussen roeiers en kanoërs, tussen en met Survivors. Dat gevoel blijkt ook uit het ondertaand filmpje dat Ahrend-Jan heeft samengesteld op basis van al het film- en fotomateriaal dat tijdens de 14 weekenden ook door jullie is verzameld. Mogelijk dat het ter inspiratie werkt.

Namens het KiKaRoW team,

Adri Tijdeman, Ahrend-Jan Schröder, Albert Vuil, Maarten Peters & Marco van Zanten