Nieuwe initiatieven

Nieuwsbrief 1 18-12-2017

Datum: 18-12-2017

 

Beste allemaal,

 

Wij willen jullie graag informeren rond de voortgang van het KiKaRow RondjeNL.

 

Na een voortvarende start van ons roeiproject bleek dat de organisatie ervan, zoals o.a. het vinden van voldoende survivors om mee te roeien en ‘het mobiliseren van de vaderlandse roeiwereld’ meer tijd vergde dan verwacht. Daarom is er besloten om het RondjeNL door te schuiven naar 2019.

Het traject zal worden gevaren in circa 14 aaneengesloten weekenden.

 

Er is een aantal nieuwe gezichten binnen het team verwelkomd.

Het Projectteam is versterkt met een drietal dames, n.l. Erika den Daas – projectsecretaris, Nanda van den Berg – PR en Adri Tijdeman – penningmeester.

Tot het Sponsorteam zijn toegetreden: Karen Brussee, Dick van Es en Nico Witte. Harry de Grood is lid van de PR-commissie en gaat zich vooral toeleggen op de website.

Inmiddels is ook de Medische Commissie onder leiding van Mariken Stegmann compleet en bestaat verder uit Frans Göbel, Jan Schornagel, Martine van Grotel en Roy Looman.

 

Annika van der Meer, Yvonne van Gennip, Kirsten van der Kolk, Ronald Florijn en Nico Rienks hebben al definitief toegezegd dat zij ambassadeurs willen worden voor het KiKaRoW RondjeNL 2019; de burgemeester van Uithoorn, mevrouw Oudshoorn is toegetreden tot het Comité van Aanbeveling.

 

Misschien was het voor een aantal van jullie stil rond het project, maar in diverse werkgroepen wordt er al veel voorbereidend werk verricht! Inmiddels hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Prinses Maxima Centrum, KiKa, de KNRB, de ARB, het Reddingmuseum, de KNRM en diverse roeiverenigingen. De website draait, de flyer is ontworpen (zie de bijlage) en gedrukt en er wordt hard aan de route gewerkt om deze goed in kaart te brengen.

 

Wij zijn voornemens om jullie regelmatig op de hoogte te gaan houden van de voortgang van het project.

Mocht je vragen, suggesties of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten.

 

Rest ons jullie fijne feestdagen te wensen en een voorspoedig en gezond 2018!

 

Hartelijke groet,

 

Albert Vuil

Arend Jan Schröder

Chris Gispen

Erika den Daas

Nanda van den Berg

Adri Tijdeman