Nieuwe initiatieven

Nieuwsbrief 1 21 maart 2021

Datum: 21-03-2021

Beste oud-deelnemer/geïnteresseerde van KiKaRoW Rondje NL,

Wij hopen dat het goed gaat, met u en met uw familie. U hebt al enige tijd niet van ons gehoord en wij benaderen u nu omdat wij als de stichting KiKaRoW graag een vervolg willen geven aan onze eerdere initiatieven. De roeitocht op en neer naar Lowesoft (GBr.) in 2005 en het succesvolle Rondje NL in 2019 hebben dankzij alle donateurs 285 duizend en 375 duizend euro opgebracht. KiKaRoW behoort daarmee tot de grotere sponsoren van KiKa en het Prinses Máxima Centrum die het onderzoek naar kinderkanker ondersteunen en uitvoeren. Volgens ons is er meer potentie en daarom gaan wij op zoek naar ideeën om meer geld op te halen voor het onderzoek naar kinderkanker.

Wij willen daarbij graag gebruik maken van de kennis en ervaring van alle betrokkenen bij KiKaRoW. Om die reden hebben we twee Zoom workshops gepland in april; op zaterdag 10 en 17 april. De sessies duren telkens twee uur en starten om 09.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om aan een van de sessies deel te nemen.

De bijeenkomsten worden begeleid door Harrie Wessels. Harrie heeft jarenlange ervaring met productontwikkeling en leidde diverse sessies om nieuwe oplossingen te identificeren. Hij was tevens verantwoordelijk voor de succesvolle sponsoractiviteiten bij URKV Michiel de Ruyter in 2019. Samen met andere leden van de stichting werkt hij aan het gedetailleerde draaiboek voor de twee workshops. In verband met de huidige Corona beperkingen worden het digitale Zoom sessies. Zo’n digitale sessie beperkt helaas de interactie buiten de sessie, maar heeft als voordeel dat niemand hoeft te reizen en het relatief weinig tijd kost om te participeren.

Het meedenken tijdens de workshop verplicht u niet tot het helpen uitvoeren van de geopperde ideeën. Voel u vrij om de meest fantastische suggesties in te brengen. Denk vooral in termen van mogelijkheden bij de voorbereiding en tijdens deze workshops.

De stichting KiKaRoW is zich er van bewust dat het enige tijd duurt voordat een idee omgezet kan worden tot een concreet plan. Daar kan gemakkelijk twee tot drie jaar overheen gaan. We zullen allemaal nog enige tijd last hebben van de Corona beperkingen, maar niets weerhoudt ons om digitaal bijeen te komen en uitdagende nieuwe plannen te ontwikkelen. Inmiddels hebben zich bij ons een tiental mensen aangemeld maar wij nodigen ook anderen uit zich aan te melden.

Bent u enthousiast geworden? Wij zouden het in ieder geval enorm op prijs stellen als u zich aanmeldt. Stuur daarvoor een e-mail naar de secretaris van Stichting KiKaRoW; maartenjpeters@gmail.com met opgave van:

  • naam
  • telefoonnummer
  • datum van de workshop

Na uw aanmelding sturen u meer informatie zodat u succesvol aan de sessie kunt deelnemen.

Alvast hartelijk dank!

Stichting KiKaRoW