Nieuwe initiatieven

KiKaRoW Rondje NL 2019 officieel van start een kick-off in het Prinses Máxima Centrum.

Datum: 01-05-2018

Albert Vuil, de voorzitter van de Stichting KiKaRoW schetste de aanloop naar deze kick-off en sprak de wens uit dat het Rondje NL een substantiële bijdrage zal kunnen gaan leveren aan het LATER-research project.

Dick van Es gaf vervolgens aan de hand van een PowerPoint Presentatie een overzicht waar de organisatie  staat. Met de meeste roeiverenigingen langs de route is gesproken of zijn gesprekken gepland.

De start met The Vin (yole de mer) is in Uithoorn bij Michiel de Ruyter, naar alle waarschijnlijkheid op 13 april 2019.

De organisatie wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling, diverse ambassadeurs,  een Medische Commissie en een Raad van Advies . Een aantal KiKa-roeiers heeft zich al aangemeld.

Tijdens de gehele  tocht van 14 weekenden  zal de Tjerck Hiddes van het Reddingmuseum  The Vin escorteren om de veiligheid van de roeiers te waarborgen. Hij toonde een filmpje waarin Céline Engelen enthousiast vertelt over het te starten project en dat zij er ontzettend veel zin in heeft. (Dit filmpje is te zien op de geheel vernieuwde website: www.kikarow.nl).

Aansluitend gaf prof. dr. Marry van den Heuvel-Eibrink (Hoofd Late Effecten Poli Prinses Máxima Centrum) een uitgebreide  toelichting op het LATER-research project. Zij onderstreepte het belang van het project. De kwaliteit van leven na de diagnose kanker is erg belangrijk. 75% van de kinderen  is 5 jaar later nog in leven. Dat is een enorme stijging ten opzichte van 1960 maar nog steeds is de levensverwachting van kinderen die genezen zijn van kanker (survivors) lager dan van ‘gewone mensen’.

Het is van belang dat de survivors meedoen aan het LATER-project om te kunnen onderzoeken waar de risico’s liggen tijdens de behandeling. Zij worden hun leven lang gevolgd. Afhankelijk van hun ziekte en behandeling komen zij 1x per jaar of 1x per 5 jaar voor controle. Het grootste deel van deze groep is inmiddels volwassen.

Vervolgens  gingen prof. dr. Rob Pieters  (Medisch directeur) en Prof. dr. Hans  Clevers (Wetenschappelijk directeur) nader in op de  totstandkoming respectievelijk organisatie van het Prinses  Máxima Centrum.

Na afloop  is er nog even nagepraat met de aanwezigen en is iedereen ervan overtuigd dat het Rondje NL met de medewerking van iedereen een groot succes moet gaan worden om een substantiële bijdrage te kunnen gaan leveren aan het LATER-project.